Informasjonsskriv: 

Våre Plug&Play produkter kan monteres under og over himling av ufaglærte så lenge man har et stikk montert av fagperson. Det gjelder alle våre LED-panel, LED-downlights, og LED-strips.

  • Maks tillatte per stikk er 200 VA, vår største driver er 54W, 30-40V/1280mA så vi er godt innenfor maks tillatte per stikk.
  • Våre kabler tåler 80°C, 300V, 18A så de er også godt innenfor regelverket. Alle produkter er CE FCC godkjente og vi har EMC sertifiserte drivere til vårt trådløse styringssystem.
  • Det er ikke krav om bruk av trekkerør ved styrke under 50Volt (lavvoltsanlegg). Men det er foretrukket da man enklere kan drive service i en himling med dårlig tilkomst. Det må brukes 20mm trekkerør til våre pre-produserte kabler. Ta kontakt for oversendelse av forslag til montering av disse.
  • Driver må være enkelt tilgjengelig for inspeksjon. Tips: Våre drivere passer inn i standard downlight cut-hull, så man kan bruke første cut-hull som inspeksjonsluke ved at downlight nappes ut og driveren hentes ut av samme hull for inspeksjon. Her kan man over himling bruke en spottkasse som går fra vegg og ut i rommet, slik at den dekker veggstikk og første cut-hull. På denne måten får man et enkelt, trykt og funksjonelt inspeksjonsrom fra vegg-stikk til driver(sterksrømssiden).

Det er viktig at man som ufaglært setter seg inn i forskriftene. Vi har derfor laget et informasjonsskriv i henhold til DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine forskrifter.

Ufaglærte som utfører mindre arbeider på elektriske anlegg må gjøre seg kjent med forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)

Trykk på denne linken for å komme til forskriften

Les spesielt fek § 6. 5. Ledd, som sier:

Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessing forsvarlig måte. 

Veiledning til § 6 - Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg.

I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes:

«Også lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  • effekten ikke overstiger 200 VA,
  • monterings- og bruksanvisning følges nøye,
  • hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
  • tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.»

Foretak som benytter ufaglærte til å utføre mindre arbeider på foretakets egne elektriske anlegg må ha en instruks i sin internkontroll, som omhandler hva ufaglærte kan utføre av mindre arbeid på foretakets egne elektriske anlegg. Foretaket plikter å gjøre seg kjent med ovennevnte forskrift. For ytterligere informasjon trykk på DSB-logo.