På denne siden kan du lese om løsninger og tips som ikke er med på filmene.

Denne siden vil fortløpende bli oppdatert.

Trådløs bryter:

Til venstre ser du et oversiktsbilde av funksjons knappene. "ALL" knappen trykkes for å styre alle lagrete grupper samtidig, i motsetning når man trykker ønsket gruppeknapp(1,2,11,12,21,22).

Du kan programmere ubegrenset antall drivere på en gruppe, eller programmere en driver per gruppe. Alt etter ønske og behov.

På veggbryteren kan man ha opp til seks grupper. Men vi har en fjernkontroll som kan ha opp til 99 grupper med ubegrenset antall drivere programmert per gruppe. Ta kontakt ved behov.

 

Programmeringstips:

Programmering for ferdig monterte produkter der hele sonen kan skrues av fra veggbryter eller sikringsskap: Legg produktene ferdig i himling: 

Skru på bryter/sikring og se at alle produkter lyser, vent tre sekunder før du skrur av bryter/sikring. Nå er driverne klare for programmeringen. Velg gruppe du ønsker produktene skal lagres på 1, 2, 11, 12, 21, 22 vi trykker her på gruppe 1, deretter opp, ned, vestre, høyre, med jevne sikre trykk. Produktene vil nå blinke. Skru av bryter/sikring innen ti sekunder for at programmeringen skal fullføres. Nå kan du skru på bryter/sikring og produktene er ferdig programmert på gruppe 1.

Husk: Maks 20m uhindret sone per trådløse bryter.

Følgende produktgrupper kan per tidspunkt styres av vårt trådløse Plug&Play system:

LED-downlight

LED-downlight

LED-panel

LED-panel

LED-strip

LED-strip

LED-tracklight

LED-tracklight