Ekstrautstyr som er tilpasset både LED-panel og downlights

Befaring
Punkt montering av downlights
1000,- pr punkt. Inkluderer alt fra tak-stikk og ut: downlights-bokser, 20mm trekkerør, kabling, drivere, downlights og kutthull for disse.
Varelevering/kjøring Oslo 500,-
Generellt monteringingsarbeid 550,- pr time

Merknad: For monterings-anvisninger, se videoer og informasjonsskriv før montering. (Trykk her for link)